Gå til hovedindhold
Debat

Ulvefredningen

09-11-2019 KL. 09:02
  • Del på Twitter
  • Del på LinkedIn
  • Del på email

En utryg fremtid venter den jyske befolkning, hvis ikke ulvefredningen snarest ophæves

I ca 4 år har der nu racet en ophedet debat, om hvorvidt ulve skal forblive i Danmark eller fjernes.

Hvorfor er disse dyr så elsket af nogen og hadet af andre ?

Vi vil godt, som vi ser det, prøve at opliste fordele og ulemper ved ulvens tilstedeværelse i Jylland.

Fordele:

Det er hurtigt overstået, vi ser absolut ingen.

Ulemper:

Her bliver det modsætningsvis voldsomt omfattende, men vi vil fremhæve nogle af ulemperne, oplistningen vil således langt fra være udtømmende.

Ulven er det, ubestridt, største og farligste rovdyr i Danmark. Ulve er udelukkende kødædende. En voksen ulv æder gns. 4-5 kg. kød dagligt. En drægtig hunulv føder gns. 6-9 hvalpe pr. år, men

i sjældne tilfælde endnu flere. En ulv lever gns. 9-13 år.

Det hævdes at det forekommer, at hanulven parrer sig med sit eget afkom - altså indavl i første led.

Ulve med så tætte familierelationer må forventes at agere på helt uforudsigelige måder, hvilket kan gøre dem langt farligere end man tidligere har ment.

Hvis der ikke gribes ind, vil bestanden, efter al sandsynlighed, mangedobles i løbet af ganske få år. Ingen kender p.t. det nøjagtige antal ulve som strejfer rundt i den jyske natur, men nok med

sikkerhed betydelig flere end det Aarhus Naturhistoriske Museum gentagne gange oplyser, jfr. de mange observationer der gøres rundt omkring i Jylland.

Jyske husdyrholdere, og ikke mindst fåreavlerne, har i særlig grad oplevet ulvens tilstedeværelse.

Flere hundrede får har måttet lade livet som følge af ulvens raseren i forskellige fåreindhegninger.

I nogle af de mest opsigtvækkende tilfælde har mellem 30 og 40 får miste livet ved eet enkelt ulveangreb. Gentagne gange har fåreavleren oplevet, at mange af de angrebne får ikke var døde, men

slæbte sig rundt i folden med tarmene hængende ud af maven Et ufatteligt dyrplageri, som på ingen måde burde kunne få lov at passere i Danmark uden myndighedsindgriben.

Det er dog ikke kun fåreavlere der har mærket følgerne af ulvens tilstedeværelse. Ulven går bestemt heller ikke af vejen for kalve, kvier, føl og mindre heste. Heller ikke kæledyr som hunde kan føle sig

sikre, tvært imod.

En kraftig øget bestand af ulve kan komme til at betyde, at landbrugets husdyr ikke længere kommer på græs men forbliver på stald.

Er ulven farlig for mennesker ?

Jaaa, spørger man ulvens venner, så har mennesker intet at frygte.

Hvis man i stedet spørger i Miljø- og Fødevareminiseriet ser man et noget andet billede.

DCE, National Center for Miljø og Energi oplyser, at der i perioden 1950 – 2000 er dræbt 332 mennesker på Verdensplan. Ulveangreb på mennesker uden dødelig udgang, har man ingen opgørelse over, så dette tal kan være langt højere. I Polen mærkede man sidste sommer, hvad man kan risikere ved møde med en ulv, hvor 2 børn blev angrebet, her var heldigvis voksne til stede, hvorved en dødsulykke blev afværget.

Hvor kan man trygt færdes uden risiko for at møde ulve ? Det er ikke nemt at give et skråsikkert svar på. I Brørup, en minde stationsby mellem Kolding og Esbjerg blev der lidt tidligere på året fotograferet en ulv, som ved højlys dag passerede ganske tæt forbi en børnehave inde i byen.

Så når børn, uden opsyn, leger i villahaverne, kan man således ikke sige, at de med 100 procents sikkerhed er på sikker grund. Ulvene i Danmark er åbenbart, uden undtagelse, fuldstændig blottet for skyhed i forhold til mennesker, hvilket efter al sandsynlighed gør dem betydelig farligere end tidligere antaget.

En underskriftsindsamling mod ulve i Danmark er i øjeblikket i gang på internettet ! Hvis du heller ikke ønsker ulve i Danmark, kan du lægge din underskrift på »nej til ulve i danmark«.

Vagn Hedevang Nielsen,

Nej til Ulve i Danmark,

Storegade 53,

6670 Holsted

Retningslinjer for debatten
  • Del på Twitter
  • Del på LinkedIn
  • Del på email

Mest læste

Avisannonce

Seneste Debat

Forsiden lige nu

Seneste sport

Seneste 112

Seneste ind-/udland