Debat

Værestedet på teaterpladsen

Vi er i SF rigtig godt tilfredse med at Værestedet på Theaterpladsen ikke umiddelbart bliver lukket midlertidigt, men at beslutningen om handling i forbindelse med værestedet skal tages på et mere oplyst grundlag!

Denne handlingsplan skal af indlysende grunde indebære, at myndighederne tager et ansvar for at stoppe salg af stoffer samt misbrug. Dette ansvar skal IKKE lægges over på brugerne/målgruppen, der nu i et par år har haft glæde af stedet, og i øvrigt opfører sig ordentligt. Det er ganske uacceptabelt, at de skal tage et medansvar for at rette op på en situation, som relevante parter tilsyneladende ikke umiddelbart har en løsning på.

I sidste uge kunne vi gennem Skive Folkeblad høre om en gruppe grænseløse unge, som man ikke kan nå. Denne gruppe skal ikke nødvendigvis kædes sammen med Værestedet, men det er tankevækkende - og må være et wake-up call til de ansvarlige!

Den »vogn« kan vi ikke spænde vores udsatte og sårbare for. Vi har klart nogle udfordringer, som der skal handles på.