Debat

Værn om ytringsfrihed

Værn om ytringsfrihed, Skiveegnen:

I et læsebrev står der, at foreningen blev stiftet i det Røde Klubhus af personer som betragtes som godt selskab. Jeg vil til enhver tid respektere en forening med et lovlig formål. Men det er netop problemet, hvad er klubbens formål?

Havde der været fornuft i klubben, så havde man kommet med nogle konstruktive forslag, som harmonerede med foreningens navn. Det eneste jeg har hørt i den retning, er et angreb på injurie-loven. Er det foreningens formål, at afskaffe alle begrænsninger i ytringsfriheden?

Foreningen har siden stiftelsen været massivt tilstede i Skive Folkeblad, og hver gang har det været angreb på medlemmer af DF, derfor har jeg døbt foreningen »Mobbe-forening«: J eg skulle måske tilføje »af Dansk Folkeparti«.

Da jeg er medlem af mange ting også DF, så føler jeg mig trådt på og har derfor været ude i en debat i avisen, på et niveau, som jeg normalt aldrig ville deltage i. Jeg vil ikke stiltiende finde mig i en usaglig kollektiv tilsvining af DF. Jeg er medlem af DF, fordi de har den mest ansvarlige politik set i forhold til de problemer Danmark står i lige nu. Et helt legal politisk holdning, som jeg efterhånden deler med rigtig mange andre danske borgere. Jeg vil ikke mobbes for mine politiske holdninger.

Jeg oplevede også, at man i et læsebrev skrev, at »Dommeren ikke forstod en pind«. Nu er vi nogen, der ved, at en dom ikke er baseret på dommerens personlige mening, men på retspraksis. Derfor har dommeren måttet gennemlæse adskillige papirer om tilligere domme og de tilhørende præmisser for at dømme efter retspraksis. Jeg har også oplevet, at man fortsætter med at kommentere dommen, selv efter den er anket. Dem, det handler om, kan ikke forsvare sig så længe sagen verserer. Den form for opførelse kan jeg ikke respektere fra folk, der vil tilhøre det gode selskab.

Foreningen har efter min mening ødelagt så meget for sig selv, at det bedste ville være at nedlægge den. »Foreningen vil i mine øjne aldrig blive stueren«. Man kan så starte en anden forening, hvor der er overensstemmelse mellem navn og det man vil bruge den til. Det er fuld legalt, at starte en forening med navnet: Mobbeforening til mobning af Dansk Folkeparti. Så ved vi hvad det handler om.

Carl Eiler Carlsen,

Durupvej 33 B, Glyngøre,

7870 Roslev