Debat

Valgår

Det er dejligt med et valgår. Formanden og tre medlemmer af Social- og Ældreudvalget har nu i Skive Folkeblad meldt ud, at der skal flere penge til ældreområdet. Det er med andre ord fire ud af syv, så er det vedtaget.

Her er navnene på de fire: Preben Andersen, Jonny Kent Knudsen, Erik Mortensen og Ruth Kristensen. Måske vi kunne få dem til at sætte procenter på?

Der er selvfølgelig tre medlemmer, som ikke har meldt ud, det må være, fordi de tier og samtykker. Hvis ikke må de melde ud.

Det er jo efterhånden også en offentlig hemmelighed, at belastningen på de ansatte i ældreplejen er alt for stor.

Der tales om høj sygefravær og problemer med at skaffe personale. Det er også et problem at lave en fornuftig vagtplan, uden anvendelse af deltids personale og dyre vikarer, her er årsagen nok, at der simpelthen ikke er plads i det meget stramme budget, som år efter år er blevet beskåret.

Det er vigtigt at forholde sig til virkeligheden.

Her nogle tal: der er de sidste 20 år blevet ca. 75 procent flere ældre over 85 år, vi har i Skive over de sidste seks år skåret ned med ca. 18.000 kr. pr. ældre over 75 år.

Når man så ved, at gennemsnitsalder på personer, der er visiteret til hjælp, er betydelig højere end tidligere, så forstår man frustrationerne i ældreplejen.

Det er også indlysende, at der er langt flere med aldersbetingede sygdomme, som kræver ekstra behandling.

Der er flyttet en del opgaver fra regionen til kommunen, hvor meget det belaster, kan ikke ses direkte, fordi der jo samtidig fra regeringen i to omgange er givet en milliard kroner. Den ene hed ældremilliard, den anden værdighedsmilliard.

De giver i dag Skive Kommune 17 millioner kr./år til øremærkede opgaver, som gerne skulle dække de opgaver, der nu er flyttet til kommunen.

Det var tænkt, at pengene også skulle give et løft, det tror jeg nu ikke, den enkelte ældre føler.

Lige til sidst: Ruth Kristensen (S) forsøgte i sit indlæg at give de borgelige skylden for nedskæringerne.

Nu har Ruth og hendes partikammerater stemt for nedskæringer på ældreplejen hvert år i denne valgperiode, det synes konservative i Skive ikke er ansvarlig politik.

Carl Eiler Carlsen,

konservativ,

Durupvej 33 B,

Glyngøre,

7870 Roslev