Debat

Vedrørende forholdene i plejesektoren

Debatsiderne i Skive Folkeblad d. 4.august var fyldt med en række indlæg omkring omsorgssvigt og dårlig pleje i ældresektoren.

Selvom jeg godt kan undre mig over, at uanset hvilke emner, jeg byder ind på i debatten, så kan Erik Mortensen få det drejet over til, at handle om muslimer, vold og koranfortolkning, så synes jeg det er godt, at der er kommet fokus på ældreområdet.

Jeg har undret mig over, hvordan det kunne gå sådan. Ikke mindst fordi den forrige venstreledede regering oprettede et særskilt ældreministerium med Thyra Frank i spidsen, som en ægte værdikriger på ældreområdet. Hun skulle have fokus på at forbedre forholdene på landets plejehjem og i ældresektoren som helhed. Der blev også afsat midler til området, men hvor blev de midler af?? Er de blevet brugt på tilsyn og kontrol? Det handler heller ikke kun om økonomi, men også om hvilke værdier, vi ønsker skal være gældende i Skive Kommune.

Goska Rasmussen skriver i sit indlæg, at vi bør have en afdelingsleder på hver enhed, som skal være bindeled mellem alle parter. Det kan jeg godt bakke op om, hvis de afdelingsledere gives arbejdsbetingelser, der muliggør at værdierne i Skive Kommune kan efterleves. »Ordentlighed, Trivsel og Udvikling«. Det er gode værdier.

Hvis det kan lade sig gennemføre at etablere et selvstændigt privat plejehjem med 24 pladser og med egen ledelse, kan det så også være økonomisk muligt på det kommunale område? Hvem har svaret på, hvor mange beboere, en leder kan eller skal have ansvaret for? Er det 24 eller 50 eller evt. 110 beboere? Hvem har svaret på, hvor mange medarbejdere det kræver, at give pleje og omsorg til et givent antal svækkede og plejekrævende ældre, døgnet rundt, året rundt. Det må kommunens ansvarlige politikere komme med bud på.

En leder af et plejehjem skal have ansvar for personalets kvalifikationer, døgnet rundt, året rundt (så de omgås beboere og pårørende med »ordentlighed«).

En leder af et plejehjem skal have ansvar for, at alle beboere, pårørende og medarbejdere har en værdig hverdag (så de oplever ”trivsel”).

En leder af et plejehjem skal have ansvar for, at der sker »udvikling« for alle, der har deres gang i plejehjemmet. Og den udvikling skal være positiv.

I dette forår har debatten gået på ønsker/krav om indførelse af minimumsnormeringer på daginstitutionsområdet for småbørn.

Skal vi ikke også have en debat om fordele og ulemper ved minimumsnormeringer på pleje- og ældreområdet?

Med venlig hilsen

Ellen Bye Jensen,

byrådskandidat

for Skiveegnens Radikale,

Madsbadvej 40,

7884 Fur